در حالی که حدود پنج سال از بهره‌برداری پل شهید کجباف می گذرد ایراداتی چند بر آن گرفته شده که جملگی نشان از ناتوانی طولانی‌ترین پل درون شهری کشور در حل مسائل ترافیکی دارد. نداشتن توقف‌گاه اضطراری در مسیر پل، خروجی غیر استاندارد به سمت روستای مهدی و نیز نامناسب و کم عرض بودن ورودی پل از سمت جاده دزفول به شوشتر را می توان از جمله نواقص آشکار این پل قلمداد نمود. با تمام این تفاسیر یکی از دلخوشی‌های آگاهان این بود که پل کمانی شوشتر با وجود تمام نواقصی که بر طراحی و اجرای آن مترتب است، می تواند گریزگاهی مناسب در هنگام وقوع حوادث قهری طبیعی باشد؛ که متأسفانه با بررسی‌های صورت گرفته این موضوع نیز مورد نقض قرار گرفته است!


«شرکت مشاور هگزا» که کار طراحی این پل را انجام داده، دستور اجرای تیرهایی افقی در ابتدا و انتهای تمام ردیف‌های ضربدری مابین دو کمان (طبق نقشه‌ها) را صادر کرده بود. حسب اسناد موجود، مجری (پیمانکار) نیز این دستور را انجام داده و آن را تا زمان تحویل موقت و درست تا پیش از آسفالت مسیر حفظ نموده و به کارفرما تحویل داده است. ولی آنچه که امروز شاهد آن هستیم، حکایت از حذف این تیرهای افقی و نتیجتاً، دستکاری و ایجاد نقص تعمدی در سازه‌ پل (احتمالا به بهانه سرگیر بودن و ایجاد محدودیت ارتفاع برای وسایل نقلیه) داشته و تمام دهانه‌ها بجز دهانه ورودی از سمت خیابان امام، دستخوش تضعیف سازه‌ای شده است!
ممکن است به ذهن برخی خطور کند که همانگونه که طی چند سال گذشته و با عدم وجود این تیرها هیچ اتفاقی برای پل نیفتاده، تداوم حیات سالم پل در آینده نیز محتمل بوده و موضوع نگران کننده‌ای اتفاق نیفتاده است؛ که البته اینگونه نیست! بسیاری از اعضایی که مهندسین سازه برای ساختمان‌ها و پل‎ها در نظر می گیرند در شرایط عادی کارکردی غیرمحسوس داشته و برای تحمل بارها و فشارهای ناگهانی و یا نامتعارف در نظر گرفته می شوند. پل‌هایی که در مقابل سیل‌های سهمگین، طوفان‌های چند صد کیلومتری و یا زلزله‌های ویرانگر مقاومت کرده‌اند، بی شک تمام مؤلفه‌ای پایایی استاتیکی و دینامیکی را داشته و یقیناً از کوچک‌ترین ماهیچه‌های خود در مقابل حملات وارده بهره برده‌اند! با عنایت به سوابق طراح (شرکت مشاور هگزا) احتمالاً در طراحی چنین شرایطی برای پل شوشتر نیز در نظر گرفته شده بود اما متأسفانه در عمل اینگونه نشد!
اینکه "فرمان حذف تیرهای افقی" مذکور از سوی چه شخص یا نهادی صادر شده بر نگارنده پوشیده است ولیکن مسئولین و متولیان مربوط می توانند در راستای تنویر افکار عمومی پاسخی مناسب را ارائه نموده و از حق مسلم پاسخگویی خود بهره ببرند.

علی زنگنه - عضو هیئت علمی دانشگاه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید